Privacy

Piece of Shirt vindt uw privacy heel belangrijk en verstrekt derhalve nooit uw persoonlijke gegevens aan derden. De door u verstrekte informatie wordt alleen door Piece of Shirt gebruikt voor onze interne bedrijfsvoering. Uw gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Piece of Shirt.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat zij aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor service & marketing doeleinden. Deze toestemming is ten alle tijde weer in te trekken door een e-mail bericht te sturen. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden.

Informatie

Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen vasthouden. Tevens bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen of aanpassen via de website.